انتقال از هوا

براساس شواهد قوی COVID-19 عمدتا از طریق هوا پخش می شود!

براساس شواهد قوی COVID-19 عمدتا از طریق هوا پخش می شود!

بر اساس ارزیابی جدیدی که روز جمعه در ژورنال لنست منتشر شد ، شواهد محکم و ثابت وجود دارد که ثابت کند ویروس SARS-CoV-2 ، پشت بیماری همه گیر COVID-19 ، عمدتا از طریق هوا منتقل می شود. تجزیه و تحلیل شش متخصص از انگلستان ، ایالات متحده و کانادا می گوید اقدامات بهداشت عمومی قادر به درمان ویروس نیست

سه شنبه، 31 فروردین ماه 1400 51 بازدید