اثربخشی واکسن کرونا

بررسی اثر بخشی واکسن های Pfizer و AstraZeneca COVID-19 توسط مقامات بهداشت عمومی انگلیس!

بررسی اثر بخشی واکسن های Pfizer و AstraZeneca COVID-19 توسط مقامات بهداشت عمومی انگلیس!

تیمی از دانشمندان در انگلیس اخیراً اثربخشی واکسنهای Pfizer (BNT162b2) و AstraZeneca (ChAdOx1) علیه عفونت شدید سندرم تنفسی حاد کرونا ویروس 2 (SARS-CoV-2) را ارزیابی کردند. یافته ها نشان می دهد که هر دو واکسن در کاهش قابل توجه عفونت SARS-CoV-2

چهار شنبه، 4 فروردین ماه 1400 58 بازدید