آنتی بادی ویروس کرونا

آیا آنتی بادی های مشتق شده از اسب می توانند در برابر ویروس کرونا ایمنی ایجاد کنند؟

آیا آنتی بادی های مشتق شده از اسب می توانند در برابر ویروس کرونا ایمنی ایجاد کنند؟

محققان مستقر در هند نشان داده اند که اسب هایی که با دوز غیرفعال سندرم حاد تنفسی حاد کرونا ویروس 2 (SARS-CoV-2) تلقیح می شوند قادر به تولید مقادیر زیادی آنتی بادی قوی هستند که می تواند انواع مختلف ویروس را خنثی کند. بیماری همه گیر

شنبه، 23 اسفند ماه 1399 72 بازدید