آزمایش کرونا آنتی بادی

آزمایش کرونا آنتی بادی چیست ؟ تست آنتی بادی چه چیزی نشان می دهد؟

آزمایش کرونا آنتی بادی چیست ؟ تست آنتی بادی چه چیزی نشان می دهد؟

این آزمایش که یکی از انواع تست کرونا است، حضور آنتی بادی ها، پروتئین هایی که در پاسخ به عفونت ها ساخته می شوند را بررسی می کنند. آنتی بادی ها در خون افرادی که بعد از ابتلا به عفونت آزمایش می شوند، شناسایی می گردند. این پروتئین ها

چهار شنبه، 29 مرداد ماه 1399 1,969 بازدید