سرولوژی

آزمایش CRP

CRP یک پروتئین واکنشگر فاز حاد غیراختصاصی است و اغلب برای تشخیص عفونت های باکتریایی و اختلالات التهابی مانند RA و تب روماتیک استفاده می شود. CRP در طی یک دوره التهاب حاد و سایر بیماری ها در کبد ساخته...

0 تست 0 کامنت

آزمایش تیتر آنتی استرپتولیزین O

تیتر ASO یک آزمایش سرولوژیک است که واکنش بدن را به عفونت ناشی از استرپتوکک بتا همولیتیک گروه A ثابت می کند. استرپتوکک آنزیمی به نام استرپتولیزین O تولید می کند که توانایی تخریب RBC را دارد. از آنجایی...

0 تست 0 کامنت

آزمایش فاکتور روماتوئید ، فاکتور آرتریت روماتوئید

آرتریت روماتوئید یک بیماری التهابی مزمن است که می تواند مفاصل سینوویال را درگیر کند از جمله مفاصل کف دست، انگشت، مج دست و.... در این بیماری IgGهای تولید شده توسط لنفوسیت های موجود در غشاهای سینوویال...

0 تست 0 کامنت