آزمایش PCR کرونا ویروس جدید - تست کرونا

تست و آزمایش PCR کرونا (کووید-19) وضعیت فعلی بیماری را در بدن شما نشان می دهد. اگر در حال حاضر علامتی از بیماری دارید و یا اینکه طی سه تا 5 روز گذشته با فردی که با بیماری آلوده بوده است ارتباط نزدیک داشته اید می توانید از این آزمایش استفاده نمایید. مدت زمان جوابدهی آزمایش حدود 6 الی 20 ساعت پس از نمونه گیری بوده و همواره آزمایشگاه مندل سعی می نماید نمونه هایی که تا قبل از ساعت 3 به آزمایشگاه ارسال شوند را تا پایان همان روز جواب دهی نماید. البته توجه نمایید که فرآیند آزمایش دارای چالش های فنی بسیار زیادی بوده و همواره احتمال طولانی تر شدن زمان آماده شدن نتایج وجود دارد. (این آزمایش در حال حاضر فقط در شهر تهران بصورت نمونه گیری در منزل انجام می شود)

نام و نام خانوادگی خود را به طور کامل وارد کنید.
شماره همراه خود را بدون هیچ کاراکتر اضافه ای وارد کنید برای مثال: 09123456789
تعداد نفراتی که باید از آن ها نمونه گیری شود.
{{request.priceTitle}}
شهر خود را انتخاب کنید. محله و یا شهر شما پوشش داده نمی‌شود.
محله خود و یا نزدیکترین محله به خود را انتخاب کنید. محله و یا شهر شما پوشش داده نمی‌شود.
آدرس خود را به طور کامل وارد کنید.
اگر توضیحاتی مد نظر دارید در این قسمت وارد کنید.
آزمایش بر اساس روش های استاندارد و مورد تایید انیستیتو پاستور ایران انجام می شود. حساسیت آزمایش در شرایط استاندارد حدود 90 درصد بوده و در مواردی به دلیل عدم نمونه گیری مناسب و یا دلایل فنی دیگر ازجمله کم بودن مقدار ویروس در نمونه ارسالی به آزمایشگاه نتیجه منفی کاذب ایجاد شود.

{{request.messageSuccess}}