HCG

از آزمایش هورمون بارداری hCG بیشتر بدانیم

از آزمایش هورمون بارداری hCG بیشتر بدانیم

آزمایش خون گنادوتروپین جفتی انسان (hCG) ، میزان هورمون hCG موجود در یک نمونه خون شما را اندازه گیری می کند.این تست براساس اندازه گیری هورمونی به نام گنادوتروپین جفتی انسان (HCG) انجام میشود. HCG میتواند 10 تا 14 روز بعد از بارداری در خون و ادرار ظاهر شود. در ادامه از با این آزمایش آشنا خواهیم شد

پنج شنبه، 14 آذر ماه 1398 322,797 بازدید
از آزمایش های بارداری بیشتر بدانیم

از آزمایش های بارداری بیشتر بدانیم

زمانی که شما باردار باشید ، یک آزمایش بارداری میتواند حاملگی شما را تایید کند. این آزمایش میتواند در خانه یا مطب پزشک انجام شود.یک آزمایش بارداری در حدود 99 درصد قابل اطمینان است. این تست براساس اندازه گیری هورمونی به نام گنادوتروپین جفتی انسان (HCG) انجام میشود. HCG میتواند 10 تا 14 روز بعد از بارداری در خون و ادرار ظاهر شود.

پنج شنبه، 7 شهریور ماه 1398 473,903 بازدید