ژن نئاندرتال در برابر COVID-19

ژن نئاندرتال می تواند در برابر COVID-19 شدید محافظت کند!

ژن نئاندرتال می تواند در برابر COVID-19 شدید محافظت کند!

به نظر می رسد برخی از ژن های موجود در ژنوم انسانی یک اثر محافظتی در برابر بیماری شدید ویروس کرونا ویروس کرونا (2019) (COVID-19) ، ناشی از سندرم حاد تنفسی حاد کرونا ویروس 2 (SARS-CoV-2) ایجاد می کنند. مقاله جدیدی که به صورت آنلاین در ژورنال

سه شنبه، 19 اسفند ماه 1399 75 بازدید