پاسخ ویروس کرونا

موج جدیدی از فناوری عمیق پزشکی می تواند به پاسخ ویروس کرونا کمک کند!

موج جدیدی از فناوری عمیق پزشکی می تواند به پاسخ ویروس کرونا کمک کند!

توسعه فناوری های پزشکی جدید مبتنی بر اکتشافات پیشرفته در طی شیوع ویروس کرونا سرعت گرفته و به ما کمک می کند تا در برابر بحران سلامت پاسخ دهیم. Deep tech شرکتهایی را توصیف می کند که با فناوری هایی مانند علوم پیشرفته مواد ، هوش مصنوعی یا بیوتکنولوژی کار

یکشنبه، 15 فروردین ماه 1400 58 بازدید