ویروس کرونا و RSV

مقایسه ویروس کرونا و RSV ویروس انسدادی تنفسی

مقایسه ویروس کرونا و RSV ویروس انسدادی تنفسی

ویروس کرونا و ویروس انسدادی تنفسی (RSV) دو نوع بیماری تنفسی هستند که برخی علائم مشابه دارند. به نظر می رسد تاکنون ویروس کرونا برای بزرگسالان ، به ویژه افراد مسن خطرناک تر باشد. RSV برای کودکان خردسال خطرناک تر است ، اما برای افراد

چهار شنبه، 25 فروردین ماه 1400 67 بازدید