ویروس کرونا و سیگار کشیدن

ویروس کرونا و سیگار کشیدن

ویروس کرونا و سیگار کشیدن

گروه خاصی از افراد بیشتر در معرض خطر جدی بیماری COVID-19 قرار دارند. اگر سیگار می کشید، یکی از آنها هستید. این بدان معناست که حتی برای شما مهمتر است که در جهت محافظت از خود در برابر ویروس کرونا جدید گام بردارید.

چهار شنبه، 25 فروردین ماه 1400 122 بازدید