وظیفه مشاوره ژنتیک

مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج

مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج

درواقع می توان گفت مشاوره ژنتیک اولین و مهمترین اقدامی می باشد که در برخورد با بیماری هایی که به ارثی بودن آن ها شک داریم باید انجام شود. در ادامه توضیحات بیشتری در خصوص چیستی مشاوره ژنتیک و انواع آن می دهیم. این مقاله که در خصوص مشاوره ژنتیک نوشته می شود ...

یکشنبه، 4 اسفند ماه 1398 4,949 بازدید