واکسینه شدن

اگر بعضی از کشورها در برابر ویروس کرونا واکسینه نکنند چه اتفاقی می افتد؟

اگر بعضی از کشورها در برابر ویروس کرونا واکسینه نکنند چه اتفاقی می افتد؟

در کشورهایی که نسبت قابل توجهی از جمعیت واکسینه نمی شوند ، خطر گسترده گسترش مداوم COVID-19 در جامعه برای مدت طولانی وجود دارد. هرچه دوره گسترش جامعه پایدار بیشتر باشد ، احتمال جهش ویروس بیشتر است. و این بدان معنی است که می تواند زمینه ای برای ویروس کرونا باشد

یکشنبه، 17 اسفند ماه 1399 87 بازدید