نشانه های زخم معده

زخم معده چیست و چه علائمی دارد؟

زخم معده چیست و چه علائمی دارد؟

زخم معده درواقع زخم باز است که در غشای معده ایجاد می شود. زخم نیز می تواند در بخشی از روده دقیقاً فراتر از معده ایجاد شود. اینها به عنوان زخم اثنی عشر شناخته می شوند. هر دو زخم معده و اثنی عشر گاهی اوقات به عنوان زخم معده شناخته می شوند. در اینجا از اصطلاح

دوشنبه، 15 دی ماه 1399 123 بازدید