مراحل مشاوره ژنتیک

مشاوره ژنتیک و هدف از انجام مشاوره ژنتیکی

مشاوره ژنتیک و هدف از انجام مشاوره ژنتیکی

مشاوره ژنتیک ، یک فرآیند انتقال اطلاعات است که در طی آن به افرادی که در معرض خطر بروز بیماری های ژنتیکی در خود و یا نزدیکانشان هستند و یا به هر دلیلی نیاز به کسب اطلاعات ژنتیکی از خود و خانواده خود دارند، توسط مشاور ژنتیک انتقال داده می شود. مشاور ژنتیک ...

پنج شنبه، 22 اسفند ماه 1398 586 بازدید