غربالگری تشخیص سندروم

جدید ترین متد غربالگری سندروم داون در آزمایشگاه مندل

جدید ترین متد غربالگری سندروم داون در آزمایشگاه مندل

تستی که به عنوان جدید ترین متد غربالگری سندروم داون برای مادران باردار تجویز می شود، آزمایش nipt می باشد. این تست که غیر تهاجمی است و می تواند اختلالات کروموزومی جنین را با دقت بالایی شناسایی کند. این غربالگری از هفته دهم بارداری قابل

یکشنبه، 6 مهر ماه 1399 380 بازدید