عادت های کم تحرک

مطالعه نشان می دهد که بیماران COVID-19 با عادت های کم تحرک که احتمال مرگ آنها بیشتر است!

مطالعه نشان می دهد که بیماران COVID-19 با عادت های کم تحرک که احتمال مرگ آنها بیشتر است!

بر اساس مطالعه ای که در حدود 50،000 نفر مبتلا به ویروس آلوده بودند ، در میان بیماران COVID-19 ، کمبود ورزش با علائم شدیدتر و خطر مرگ بیشتر مرتبط است. محققان روز سه شنبه در مجله پزشکی ورزشی انگلیس گزارش دادند ، افرادی که حداقل دو سال قبل از بیماری همه گیر از نظر جسمی غیر فعال بودن

سه شنبه، 31 فروردین ماه 1400 52 بازدید