شستن دست

قدرت شستن دست برای جلوگیری از ویروس کرونا!

قدرت شستن دست برای جلوگیری از ویروس کرونا!

مهمترین توصیه متخصصان بهداشت برای کمک به ما در امان ماندن از COVID-19 این است: دستان خود را بشویید. "در تحلیل نهایی ، دست ها هستند. دست ها قطعه اتصال هستند. ”الیزابت اسکات ، دکترای علمی ، می گوید. اسكات مركز بهداشت و بهداشت

یکشنبه، 15 فروردین ماه 1400 63 بازدید