خوشه ژنی

خانواده‌های ژنی چیستند؟

خانواده‌های ژنی چیستند؟

یک خانواده ژنی گروهی از ژن‌هاست که در مشخصات مهمی اشتراک دارند. در بسیاری از موارد ژن‌های یک خانواده توالی بلوک‌های سازنده DNA مشترکی دارند (نوکلئوتیدها). این ژن‌ها دستورالعملی برای تهیه محصولاتی (مانند پروتئین‌ها) فراهم می‌کنند که دارای ساختار یا عملکرد مشابه هستند. در سایر مواردی که ژن‌های غیر مشابه با هم در یک خانواده قرار می‌گیرند، پروتئین‌های تولید شده از این ژن‌ها به عنوان یک واحد با هم عمل

شنبه، 18 خرداد ماه 1398 771 بازدید