تکثیر SARS-CoV-2 در سلولهای ریه انسان

ترکیب شاهدانه از تکثیر SARS-CoV-2 در سلولهای ریه انسان جلوگیری می کند!

ترکیب شاهدانه از تکثیر SARS-CoV-2 در سلولهای ریه انسان جلوگیری می کند!

محققان در ایالات متحده مطالعه ای انجام داده اند که نشان می دهد یک ترکیب گیاه شاهدانه باعث مهار عفونت با سندرم حاد تنفسی حاد کرونا ویروس در سلول های ریه انسان می شود. ویروس SARS-CoV-2 عامل مسئول بیماری همه گیر کرونا در سال 2019 است که همچنان جهان

دوشنبه، 25 اسفند ماه 1399 73 بازدید