تست سل فری در بارداری

تست سل فری در بارداری چیست؟

تست سل فری در بارداری چیست؟

تست سل فری یا NIPT یکی از آزمایشاتی است که مورد تایید و استقبال متخصصان زنان و ژنتیک قرار گرفته است. آزمایش NIPT مخفف non invasive prenatal testing می باشد که جهت تشخیص اختلالات کروموزومی پیش از تولد انجام می شود.

شنبه، 12 مهر ماه 1399 379 بازدید