انجام آزمایش سل فری

آزمایش nipt چه کمکی به شما می کند؟

آزمایش nipt چه کمکی به شما می کند؟

آزمایش NIPT یا آزمایش سل فری DNA نوعی آزمایش خون قبل از تولد نوزاد می باشد که در آن اختلالات کروموزومی جنین همانند سندروم داون، سندروم ادوارد و سندروم پاتاو تشخیص داده می شود. این بیماری

یکشنبه، 26 مرداد ماه 1399 492 بازدید