اثر COVID-19

اثر COVID-19 بر روی اندام های مختلف بدن - آسیب کرونا برروی اعضای

اثر COVID-19 بر روی اندام های مختلف بدن - آسیب کرونا برروی اعضای

همه گیری ویروس COVID-19 که برای اولین بار در ووهان چین آشکار شد ، اکنون میلیون ها نفر را در سراسر جهان آلوده کرده است. این یک بررسی از اثرات گسترده COVID-19 بر روی تقریبا تمام اندام ها است. باعث التهاب ، اندوتلییت ، انقباض عروقی ، انعقاد انعقاد خون

دوشنبه، 30 فروردین ماه 1400 76 بازدید