ابتلای دوباره به ویروس SARS-CoV-2

احتمال ابتلای مجدد به ویروس SARS-CoV-2 چقدر است؟

احتمال ابتلای مجدد به ویروس SARS-CoV-2 چقدر است؟

ویروس کرونا (COVID-19) همه گیر در حال حاضر بیش از 117.6 میلیون مورد تایید شده در سراسر جهان ایجاد کرده است. با این حال ، محققان در مورد بروز دقیق عفونت مجدد با سندرم حاد تنفسی حاد کرونا ویروس 2 (SARS-CoV-2) ، عامل بیماری

یکشنبه، 24 اسفند ماه 1399 118 بازدید