آزمایش سندروم داون

انواع آزمایش های ژنتیک در آزمایشگاه مندل

انواع آزمایش های ژنتیک در آزمایشگاه مندل

انواع آزمایش های ژنتیک از جمله آزمایش تعیین جنسیت، سندروم داون، nipt یا سل فری، تعیین توالی های کل اگزم و ... در آزمایشگاه مجهز مندل قابل انجام می باشد. درواقع منظور از تست ها یا آزمایش های ژنتیکی نوعی آزمایش پزشکی هستند که تغییرات کروموزوم ها، ژن‌ها یا پروتئین‌ ها را

شنبه، 8 آذر ماه 1399 301 بازدید
آزمایش سندروم داون را در آزمایشگاه مندل انجام دهید!

آزمایش سندروم داون را در آزمایشگاه مندل انجام دهید!

به طور کلی آزمایشات غربالگری سندروم داون می توانند احتمال بارداری جنینی که سندرم داون دارد، را نشان دهد. اما این آزمایشات نمی توانند به طور قطعی تشخیص دهند که کودک دارای سندرم داون است یا خیر در آزمایشگاه مندل این آزمایش تا حدود 99% برای شما احتمال بارداری جنین دارای سندروم داون را مشخص می کند.

سه شنبه، 27 آبان ماه 1399 335 بازدید