ژن درمانی

ژن درمانی چیست؟

ژن درمانی چیست؟

ژن درمانی تکنیکی آزمایشگاهی است که از ژن‌ها برای درمان یا جلوگیری از بیماری استفاده می‌کند. در آینده این تکنیک به پزشکان اجازه می‌دهد تا به جای استفاده از دارو یا جراحی، یک ناهنجاری را با درج ژن به سلولِ بیمار درمان کنند

شنبه، 20 مهر ماه 1398 47,661 بازدید