پکیج نمونه گیری

نام و نام خانوادگی اجباریست

حدود 10 درصد از موارد سرطان پستان وراثتی بوده و بر اثر وقوع جهش های ژنتیکی در یکی از دو ژن BRCA1 و BRCA2 بروز می کند. این آزمایش جهش های نقطه ای در این دو ژن را با روش NGS مورد بررسی قرار می دهد. توصیه می شود که آزمایش ژنتیک سرطان پستان با مشاوره قبل و بعد آزمایش، توسط یک متخصص مشاوره ژنتیک واجد شرایط انجام شود.

شرایط آزمایش

    - بررسی دو ژن BRCA1 و BRCA2 به روش NGS

    - میانگین زمان جوابدهی 15 روز کاری

    - برای انجام آزمایش نیازی به ناشتایی نیست و نمونه گیری از خون فرد متقاضی انجام می شود

    - در زمان نمونه گیری ضروری است تا فرم رضایت آگاهانه که کارشناس نمونه گیر به شما ارائه می دهد را به طور کامل مطالعه نموده و در صورت موافقت با مفاد آن، آنرا امضا نمایید

    - تعرفه آزمایش 7.950.000 تومان

 

برای اطلاع از لیست کامل آزمایش های مرتبط با سرطان پستان اینجا کلیک کنید